Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2013

mihau
Play fullscreen
Motorhead mocno zrelaksowane...
Reposted byNON_HUMANA NON_HUMANA

May 16 2013

mihau
W każdej Harlequinowej powieści takie historie się dziejo...
mihau
Play fullscreen
Tacy tam sułtani...

April 30 2013

mihau
Bez komputera, czysty analog... Pan mi skręcił mózg.

April 27 2013

mihau
Play fullscreen
Ognistych snów...

April 19 2013

mihau
Play fullscreen
Przez sekundę pomyślałem...

April 15 2013

mihau
Play fullscreen
W czasie deszczu montażyści się nudzą...

April 04 2013

mihau
Play fullscreen
Krótkie i na temat... 
Reposted byrudamendadieselmower

April 02 2013

mihau
Play fullscreen
Dokładnie...

February 13 2013

mihau
Play fullscreen
Stuku puku i awantura gotowa...
Reposted bymassivejackdarwinmonk
mihau
A tutaj można zobaczyć jak został zrobiony teledysk "Havoc"... Reżyserem ten sam magik od http://vimeo.com/37940683
mihau
Play fullscreen
1 ujęcie... 18 sekund... 300 klatek na sekundę... 3,5 minuty fantastycznego teledysku...
Reposted bydarwinmonk darwinmonk
mihau
Play fullscreen
Naleśnikomat...

January 29 2013

mihau
Słuchać. Podziwiać. Mash-up naj, naj, najwyższych lotów.
mihau
Siedzi taki koleś w domu i myśli: do tego kawałka Beatelsów to idealnie pasuje Metallica... Jeden z najlepszych mash-upów jaki słyszałem. 

December 10 2012

mihau
Play fullscreen
Oglądać... Lajkować... Pomagać... Spamować...
Reposted bytrikk trikk

November 05 2012

mihau
Play fullscreen
Smok weszedł
Reposted bykataszaMoalala

June 06 2012

mihau
Tarp surfing powraca...

March 27 2012

mihau
Niesforna ramka...

March 15 2012

mihau
Play fullscreen
Trzykołowy rower, jakaś górka w Nowej Zelandii i już można podriftować...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl